Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Prohlášení o riziku

 

Riziko obchodního systému

Prohlášení o rizicích

HYPOTETICKÉ NEBO SIMULOVANÉ VÝSLEDKY MAJÍ SVÁ URČITÁ SKRYTÁ OMEZENÍ. NA ROZDÍL OD SKUTEČNÝCH OBCHODŮ, SIMULOVANÉ VÝSLEDKY NEPŘEDSTAVUJÍ SKUTEČNÉ OBCHODOVÁNÍ. ROVNĚŽ TAK PROTOŽE OBCHODY NEBYLY SKUTEČNĚ PROVEDENY, VÝSLEDKY MOHOU PŘEKOMPENZOVAT NEBO PODKOMPENZOVAT DOPAD URČITÉHO FAKTORU TRHU, JAKO JE NAPŘÍKLAD NEDOSTATEK LIKVIDITY. SIMULOVANÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY JSOU OBECNĚ VYTVÁŘENY S POMOCÍ MINULÝCH VÝSLEDKŮ. NELZE TVRDIT, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO MŮŽE DOSÁHNOUT VÝNOSŮ NEBO ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, KTERÉ JSOU PŘEDSTAVOVÁNY OBCHODNÍM SYSTÉMEM. 

 
ČASTO EXISTUJÍ ZNAČNÉ ROZDÍLY MEZI HYPOTETICKÝMI VÝSLEDKY A SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY A SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY NÁSLEDNĚ DOSAŽENÝMI JAKÝMKOLI SPECIÁLNÍM OBCHODNÍM SYSTÉMEM. JEDNÍM Z OMEZENÍ HYPOTETICKÉHO OBCHODOVÁNÍ JE, ŽE TAKOVÉ OBCHODOVÁNÍ NEZAHRNUJE FINANČNÍ RIZIKO A ŽÁDNÝ HYPOTETICKÝ OBCHODNÍ ZÁZNAM NEMŮŽE ZCELA POČÍTAT S DOPADEM FINANČNÍHO RIZIKA PŘI SKUTEČNÉM OBCHODOVÁNÍ. NAPŘÍKLAD SCHOPNOST NÉST ZTRÁTY NEBO ŘÍDIT SE SPECIÁLNÍM OBCHODNÍM SYSTÉMEM BEZ OHLEDU NA ZTRÁTY Z OBCHODOVÁNÍ JSOU PODSTATNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ. JE ZDE SPOUSTA FAKTORŮ VZTAHUJÍCÍCH SE VŠEOBECNĚ K TRHU NEBO K REALIZACI JAKÉHOKOLI SPECIÁLNÍHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU, S NIMIŽ NELZE PLNĚ POČÍTAT PŘI PŘÍPRAVĚ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ, A VŠECHNY MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ. 
 
VSOUČASNÉ DOBĚ JIŽ VŠAK MÁME K DISPOZICI REÁLNÉ VÝSLEDKY OBCHODNÍHO SYSTÉMU (AŤ JIŽ NA DEMO NEBO REÁLNÉM ÚČTU, KDE OBCHODNÍ SYSTÉM OBCHODUJE S REÁLNÝMI PENĚZI). PROTO MŮŽEME VÝSLEDKY PODLOŽIT (NE VŠAK DO BUDOUCNA ZARUČIT), ŽE OBCHODNÍ SYSTÉM FUNGUJE SHODNĚ S HYPOTETICKÝMI I SIMULOVANÝMI VÝSLEDKY! 
 
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NERUČÍME ZA OBSAH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH OBCHODNÍM SYSTÉMEM A ZA FUNGOVÁNÍ OBCHODNÍHO SYSTÉMU ČI ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ OBCHODNÍM SYSTÉMEM. POUŽÍVÁNÍ OBCHODNÍHO SYSTÉMU JE ZCELA NA VAŠEM ROZHODNUTÍ A ODPOVĚDNOSTI. DOPORUČUJEME VÁM PODROBNĚ PROSTUDOVAT PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBCHODNÍHO SYSTÉMU PŘEDTÍM, NEŽ HO POUŽIJETE PRO SVÉ OBCHODOVÁNÍ. 
 
 
VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU PRO BUDOUCÍ VÝVOJ. HODNOTA VAŠICH INVESTIC A PŘÍJMŮ Z NICH PLYNOUCÍCH MŮŽE STEJNĚ KLESNOUT JAKO I VZRŮST. VŠECHNY OBCHODY NA FINANČNÍCH TRZÍCH NESOU RIZIKO KAPITÁLOVÉ ZTRÁTY A INVESTOŘI NE VŽDY MOHOU DOSTAT ZPĚT PLNOU VÝŠI INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ. 
 
VYUŽIJETE-LI PORADENSTVÍ SPOLEČNOSTI, ČINÍTE TAK VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ. RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ SE V BUDOUCNU MŮŽE UKÁZAT JAKO NESPRÁVNÁ, INVESTICE UČINĚNÉ NA JEJÍM ZÁKLADĚ MOHOU BÝT ZTRÁTOVÉ. SPOLEČNOST MŮŽE V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍM VÝVOJI KDYKOLIV SVOU RADU V BUDOUCNU ODVOLAT NEBO ZMĚNIT, A TO I NA RADU OPAČNOU. SPOLEČNOST VÁM POSKYTUJE POUZE RADY, SAMOTNÁ INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ JSOU VŽDY NA VÁS A NESETE ZA NĚ PLNOU ODPOVĚDNOST. POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S OBCHODOVÁNÍM NEGATIVNÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ VÝSLEDEK INVESTOVÁNÍ. POPLATKY JSOU UPLATŇOVÁNY, I KDYŽ JE VÝSLEDKEM OBCHODU ZTRÁTA. 
 
POPISOVANÉ INVESTIČNÍ STRATEGIE JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. 
 
INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH DOMÉNY DEVALEONE.CZ ("WEB") JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A NEJSOU MYŠLENY JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOHOKOLIV INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ DEVALEONE s.r.o. („SPOLEČNOST“) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNÝ VÝPADEK INFORMACÍ A ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA WEBU. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY UVEDENÉ NA WEBU VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
 
 
 
TOPlist